Telia får dansk UMTS-licens

Den danska Telestyrelsen har idag tilldelat Telia en av fyra UMTS-licenser på den danska mobilmarknaden.
Licensen är ett viktigt steg i Telias nordiska strategi och förstärker Telias position som Nordens ledande mobiloperatör. Telia har redan idag utveckling av UMTS-nät i Sverige, Norge och Finland. - Vi gläds åt licensen i Danmark, som ligger helt i linje med vår strategi. Den ger oss möjlighet att fortsätta utvecklas starkt på den nordiska mobilmarknaden. Samtidigt förväntar vi oss dra fördel av en gemensam nordisk plattform när vi utvecklar nya attraktiva UMTS-tjänster, säger Kenneth Karlberg, vice vd Telia AB och affärsområdeschef Telia Mobile AB. Telia påbörjar utbyggnaden av UMTS-nätet i Danmark i enlighet med licenskraven. Telia är ledande inom mobil kommunikation i Norden och kan som enda operatör erbjuda mobila tjänster i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Telia har ca 4,7 miljoner kunder i Norden.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se