Telia fokuserar nordiskt med mobila portaler

Telia fokuserar och effektiviserar sina mobila portaler i Norden genom en gemensam organisation och teknisk plattform. Dessutom startar Halebop, den Telia-ägda mobila portalen, ett nytt operatörsoberoende mobilabonnemang.
Telia Mobile sammanför sin kunskap och tekniska lösningar till en gemensam organisation och teknisk plattform. - Genom att sammanföra våra mobila portaler i Norden organisatoriskt och tekniskt uppnår vi betydande synergieffekter, säger Kenneth Karlberg, vice vd Telia AB och affärsområdeschef , Telia Mobile AB. Våra operatörsbundna och operatörsoberoende portaler kompletterar varandra väl och bygger en stark nordisk kundbas för Telia. Strategin för Telias helägda och operatörsoberoende portal Speedy Tomato kvarstår men verksamheten i Italien och Storbritannien med ett tjugotal medarbetare och kontor avvecklas. Portalen Speedy Tomato utvecklas vidare från Telias nya gemensamma organisation för mobila portaler. Speedy Tomato kommer fortsatt att utvärdera affärsmöjligheter i Europa angående möjliga lokala partnerskap. Telia har för avsikt att återuppta planerna för Speedy Tomato i Europa om den allmänna marknadsutvecklingen utvecklas till att bli mer gynnsam och om relationer kan etableras med kraftfulla lokala partners med redan upparbetade kundbaser. Under året startar dessutom Telias numera helägda portal Halebop ett pilottest i Sverige med mobilabonnemang kopplat till Halebops mobila tjänster (se separat pressrelease från Halebop, 2001-09-17). Halebops kommer att dra nytta av Telias gemensamma organisation och tekniska plattform för mobila portaler och bidrar därmed till att skapa synergieffekter för Telia. Fakta fokusering mobila portaler
Samordningen gäller Telia Mobiles portaler Halebop, Speedy Tomato, MyDOF, teliamobile.se,NetCom PlanIT, NetCom MotHer och Tell Me. Samtliga portaler kompletterar varandra genom att de riktar sig mot olika geografiska marknader och kundsegment. Halebop och Speedy Tomato-portalerna är operatörsoberoende vilket innebär att tjänsterna är öppna för alla, dvs de riktar sig till alla som har en mobiltelefon. Portalerna MyDOF och teliamobile.se är till för Telias mobilkunder i Sverige. Portalerna NetCom PlanIT och MotHer är öppna för NetCom ASA:s kunder i Norge och genom Tell Me erbjuder Telia Mobile mobila tjänster i Finland. Erik Hallberg, vd, Speedy Tomato, leder samordnings för Telias gemensamma portal-organisation.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se