Telia kommenterar störningar i ISDN-trafiken

Under föregående vecka har det varit kraftiga störningar på Skanovas ISDN-station i Älvsbyn (Telias nätbolag). Därmed har ett stort antal företag, myndigheter och även privatpersoner i Norrbotten och Västerbotten, med ISDN-abonnemang, varit utan teleförbindelse av och till under veckan.
För att åtgärda störningen etablerade Skanova redan under tisdagen en insatsstyrka ihop med leverantören Ericsson. Vidare har Skanova tills vidare stoppat alla planerade arbeten på liknande ISDN-stationer. Felet är mycket ovanligt och enligt Ericsson har man inte sett den här typen av fel tidigare. Under veckan som gick har Skanovas och Ericssons tekniker arbetat för högtryck med felsökning och olika åtgärder har vidtagits för att lösa problemet. Störningarna har därför varierat från måttliga till mycket allvarliga under perioden tisdag till fredag. Under fredagen utfördes vissa programvarurättningar och under helgen samt under måndagen har läget varit stabilt. Ericsson har dock ännu inte lämnat en klarrapport. Följdfel på vissa enstaka växlar kan ännu förekomma. - Det är naturligtvis väldigt beklagligt att störningen varat så länge och berört så många kunder, säger Hans G Larsson, presschef på Telia Sverige. När sjukhus drabbas är det förstås ännu mera allvarligt. Vi försöker nu lösa problemet en gång för alla och därefter får vi diskutera vilken ersättning vi kan betala ut till de drabbade. Dialoger har redan inletts med flera kunder säger Hans G Larsson. - Vi kommer att göra en ordentligt utredning när allt är klart, säger Lars Joelsson, presschef på Skanova. Det gör vi för övrigt alltid vid större fel. Vi tittar på felorsak, hur felavhjälpningen gått och vilka lärdomar vi kan dra för framtiden.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se