Telia Mobile satsar på gemensam teknisk plattform för mobila portaler

Som ett led i Telia Mobiles effektivisering av mobila portaler införs en gemensam teknisk plattform i Norden med betydande
kostnadsbesparingar.
I samband med detta kommer de olika befintliga plattformarna som införts i de nordiska länderna att avvecklas och ersättas med den gemensamma tekniska plattformen. Kostnader för avveckling av olika plattformar inom Telia Mobile kommer att belasta tredje kvartalets resultat med ca 150 MSEK i form av extra nedskrivning av befintliga plattformar. Med den gemensamma tekniska plattformen kommer betydande kostnadsbesparingar möjliggöras i form av gemensam drift, underhåll och utveckling av mobila portaler.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se