Telia säljer tjänster oberoende av nätägare

Telia lanserar nu ett smörgåsbord av olika tjänster att fylla kommunernas stadsnät med. Lanseringen av stadsnätskonceptet Telia CityConnect och alla tjänster som ingår där innebär att Telia nu frångår alla tidigare principer om att bara leverera tjänster till egna nät.
Telia erbjuder nu för första gången slutkundstjänster till andra nätägare än Telia. Samtidigt erbjuder man en öppen nätplattform där stadsnätsägarna kan låta flera olika leverantörer samsas. - Vi intar nu en helt öppen attityd och levererar tjänster oavsett vem som är nätägare, säger Leif Sirén, vd för Telia Communications som står bakom Telias nya hållning. Vårt erbjudande passar in oavsett på vilken nivå kommunerna befinner sig i utbyggnaden idag. De kommuner som redan har eller planerar stadsnät har kommit olika långt i sin planering. Telia kan hjälpa till med allt från utbyggnad till drift, underhåll och säkerhet i stadsnäten eller bara leverera tjänster att fylla redan färdigbyggda nät med. Under Networksmässan kommer Telia att lansera en av produkterna i City Connect-konceptet, stadsnätstjänsten Telia MaNet. Telia MaNet är en Ethernetbaserad öppen nätplattform där flera olika operatörer kan vara verksamma samtidigt. Den levereras till stadsnätsägare med egen fiber eller Teliaägd fiber. Plattformen är skalbar och byggs ut allteftersom kraven ökar. Besök Telia på Networks Telecom 2001, 24-26 september, Stockholmsmässan, Älvsjö. Monter B 09:31.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se