Telia släpper in kunder i GPRS

Från och med idag kan Telias GSM-kunder teckna sig för Telias GPRS-erbjudande, Telia Mobile OnLine*. GPRS förväntas bli genombrottet för mobila Internettjänster eftersom man ständigt kan vara uppkopplad mot Internet med mobilen, men bara betala för den mängd data man skickar och tar emot.
Under våren har Telia genomfört tester av Telia Mobile OnLine som har lett fram till det färdiga erbjudande som presenteras idag. - De tester vi har genomfört under året har varit mycket lyckade. Framförallt har de gett oss värdefull information om vad kunderna vill göra med GPRS och hur de vill använda den nya tekniken, säger Anders Bruse, chef för Telia Mobile Sverige. Telia Mobile OnLine är inte ett nytt abonnemang utan en tilläggstjänst som Telias GSM-kunder kan aktivera. Med Telia Mobile OnLine kan man skicka och ta emot e-post med mobiltelefonen och använda ett flertal Internetbaserade mobila tjänster. GPRS kommer även att göra befintliga WAP-tjänster mer användarvänliga eftersom man slipper långa uppkopplingstider. - Under första halvåret i år ökade SMS-trafiken med nästan 200 procent jämfört med samma period förra året och vi ser tydligt att ett nytt användarmönster håller på att växa fram. Våra kunder vill göra mer med mobilen än att bara prata, säger Anders Bruse, chef för Telia Mobile Sverige. Telias första GPRS-tjänst är Telia Mobile InTouch som är en mobil kommunikationstjänst som fungerar ungefär som dagens ICQ. Kunderna kan själva lägga in sina kontakter och sedan kan man på ett enkelt sätt kommunicera med dessa genom chat, SMS eller e-post. För mer information om Telia Mobile OnLine och detaljerad prisplan: www.teliamobile.se * Inledningsvis kan inte Refill-kunder teckna sig för Telia Mobile OnLine

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se