Förändring av historiska jämförbara ekonomiska uppgifter 1999 - 3:e kvartalet 2001

Med anledning av att verksamheter överförts till AO Equity från andra affärsområden un-der 4:e kvartalet 2001 har historiska siffror för perioden 1999 - 3:e kvartalet 2001 ändrats med hänsyn till överföringarna. Överföringarna avser i huvudsak Telia Promotor AB (kon-sulttjänster till företag för utveckling av kommunikationssystem för kundhantering) och Offentlig Telekom (telefonautomatverksamhet) som överförts från AO Networks samt
intressebolagen Wireless Maingate AB och Drutt Corporation AB som överförts från AO Mobile. Siffrorna presenteras och kan laddas ner i Excel-format på Telias hemsida www.telia.se avsnittet Investor Relations.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se