Skanova väljer Ericsson som leverantör till bredbandigt radionät

Skanova, kommer att etablera och driva Teliakoncernens bredbandiga radionät. Ett ramavtal om leverans av radiosystemet MINI-LINK BAS har nu tecknats med Ericsson. Avtalet sträcker sig fram till och med 2003.
Den 5 december 2001 fick Telia tillstånd av Post- och telestyrelsen, PTS, att bygga ett rikstäckande bredbandsnät för fast radioaccess. Arbetet med att färdigställa nätet börjar nu under första kvartalet 2002. Den nya överföringstekniken för bredbandigt Internet ger förutsättningar för hastigheter upp till 20 Mbit/s. Hela nätet skall vara färdigbyggt år 2005, men redan till sommaren kommer den första basstationen att vara i drift. Skanova kommer att erbjuda såväl kapacitetstjänster som mer förädlade tjänster för datakommunikation, telefoni och Internet till aktörer på den svenska marknaden. I detaljistledet förädlas sedan produkterna ytterligare genom komplettering med t.ex. service, fakturering och kundtjänst. Därmed erbjuds kompletta produkter anpassade för företags och i ett senare skede privatkunders särskilda behov. "Vi har valt den bästa kombinationen av tekniska prestanda, kvalitet, god support samt utvecklingsstöd. Det möjliggör en snabb introduktion av våra produkter på marknaden. Dessutom har vi goda erfarenheter av Ericssons radioteknik genom tidigare projekt, där vi utnyttjat deras tjänster", säger Ove Alm, marknadsdirektör på Skanova. Flexibiliteten är den stora fördelen med fast radioaccess. Såväl vid levererans, etablering som flytt av kundutrustning. Från beställning av kapacitet till leverans, är det bara fråga om dagar. Fakta om Skanova
Skanova, som driver och utvecklar Sveriges största nät för telefoni-, internet- och bredbandstjänster, är en fristående nätgrossist inom Teliakoncernen. Nätet, tjänsterna och kompetensen står till alla aktörers förfogande. Vår målsättning är att tillfredställa ökande behov av kvalificerade tjänster. Utmaningen är att öka våra kunders konkurrenskraft genom banbrytande och ibland oväntade lösningar. Skanova har 2 700 medarbetare och omsätter 21,8 miljarder kronor.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se