Telia och Citygate utvecklar lokala nyhetssändningar på nätet

Telias streamingtjänst hjälper landsortstidningar att sända nyheter på webben när landsortstidningarnas utvecklingsbolag Citygate lägger en ny teknisk plattform för sina lokala nättidningar. En ny kanal för lokala nyheter skapas.
För fem år sedan bildade elva av de ledande svenska dagstidningarna utvecklingsbolaget Citygate. Syftet var att samordna tidningarnas internetsatsningar. Idag ingår totalt 33 tidningar i nätverket. En gemensam streamingplattform och koordinering av nyhetssändningar på webben är den senaste tjänsten som Citygate nu erbjuder tidningarna i nätverket. - Samarbetet inom Citygate omfattar både det redaktionella arbetet och tekniken, säger Sören Andersson, VD Citygate. Från vår sida är det ett initiativ för att ytterligare förstärka de regionala och lokala tidningarnas roll som nyhetsrapportör. En jämförelse med dagens lokal-TV ligger inte långt bort. Inspelningarna kommer att göras i Citygates ägartidningars organisationer. Tillsammans med Telia har ett paket för sändning och administration av verksamheten utformats. - Lösningen ger våra tidningar möjlighet att sända med hög kapacitet och kvalitet, säger Sören Andersson. Tidigare har Upsala Nya Tidning, Nerikes Allehanda och Västerbottens-Kuriren använt sig av Telias streamingtjänster. Med det förnyade avtalet förlängs samarbetet och fler tidningar involveras. - Vi ser mycket positivt på samarbetet med Citygate, säger Marta Tiberg, marknadschef på Telia Internet Partner. De lokala nyhetssändningarna är ett typexempel på hur streaming kan användas för att nå en specifik läsarkrets till en rimlig kostnad. Att slutanvändarna sitter på högre bandbredd ger också helt nya möjligheter för den här typen av projekt.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se