Telia satsar på färdigpaketerade företagsnät

Telia lanserar på Comdexmässan den 22-24 januari i Göteborg en grupp standardiserade företagsnät för små till stora företag. Näten som kallas PlaNet är IP-baserade men bygger inte på det publika Internet, utan på Telias egen säkra bredbandsinfrastruktur.
Kunden behöver ingen egen teknisk plattform och Telia tar även hand om drift, övervakning och service. För första gången kommer Telia också att sälja en så pass komplicerad produkt som ett företagsnät direkt på webben. I och med lanseringen av PlaNetfamiljen så kan allt fler kunder få ett färdigt nät med hög säkerhet och kvalitet till ett betydligt lägre pris än de gamla företagsnäten, där man designade varje nät för sig med servrar och routrar. - Efterfrågan på färdigpaketerade företagsnät har ökat, säger Gesa Helmfrid, Telia Communication. Vi började sälja en medlem i familjen, Planet 100, redan för ett år sedan och åtgången har varit stor. Telia kommer även i fortsättningen att ta fram skräddarsydda kundlösningar, men allt flera upptäcker att det räcker med ett standardiserat nät. Dessutom går det fortfarande att göra en del modifieringar. PlaNetfamiljen är en bredbandig helhetslösning med kapacitet på 256 kbit/s 1 Gbp/s. PlaNet 10 är ett enkelt stjärnnät som kan köpas direkt från Telias hemsida. PlaNet 100 är ett stjärnnät med flera tillval. PlaNet 1000 byggs med valfri konfiguration och kunden kan välja bland många tillval. Exempel på tillval är: Dubblerad anslutning - om en ledning går ner tar en annan över, anslutning av hemarbetsplatser, möjlighet att koppla upp sig oavsett var man befinner sig, gateway för koppling mot andra Telianät, brandvägg vid anslutning till Internet, mobila anslutningar samt möjlighet att prioritera och styra datatrafiken i nätet. Välkommen till Telia
på Comdex i Göteborg
22-24 januari 2002
Monter B05:02

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se