Telia-undersökning visar ökad nedladdning av film

Telias undersökning, utförd av Gallup, visar att mer än var tredje bredbandsanvändare laddar ner filmer över internet. Tre av fyra användare laddar ner musik.
Undersökningen är gjord för att utreda hur internetanvändarnas vanor förändras när de får bredband. Bland de aktiviteter som ökar i användning är nedladdning av musik och film. 35 procent av bredbandshushållen laddar ner filmer och 75 procent laddar ner musik. - Å ena sidan är det fantastiskt att bredbandet är så populärt och används så mycket. Å andra sidan kan jag förstå att film- och musikbolagen blir oroade om upphovsrätten åsidosätts. Nu är det upp till film- och musikbolagen att skapa digitala strategier, för det är inget Telia kan göra för förhindra att användarna byter upphovsskyddat material med varandra, säger Indra Åsander, chef för Telia Internet Services. Undersökningen visar att internetanvändandet i allmänhet ökar dramatiskt när bredbandet kopplas in. 67 procent av användarna har ökat sin uppkopplingstid med två timmar om dagen eller mer. 78 procent av användarna uppger att de ser bredbandet som ett komplement till annan media. Undersökningen är gjord bland 600 slumpvis utvalda bredbandskunder hos Telia (Telia ADSL och com hem internet cable) under perioden 2001-11-11 till 2001-11-18 (felmarginal +/- 4 %).

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se