Telias koncept Sjukvårdsupplysning öppnar i Skåne

Telia och Proffice Care kan efter en inkörningsperiod på drygt sex veckor, idag ge klartecken till Region Skåne att inviga Sjukvårdsupplysningen. Målet är att den som ringer och söker råd, ska i snitt få svar inom fyra minuter.
Sedan den 1 december då Call-Centret kopplades in, har Sjukvårdsupplysningen stundtals haft problem med att ta emot alla inkommande samtal som kopplats fram. - Trots det har vi klarat av att expediera cirka 40 000 samtal, säger Bengt-Ove Andersson, försäljningschef på Telia i Malmö. Region Skåne, Telia och Proffice Care har en klar bild över vad som orsakar överbelastningen, och tillsammans har parterna vidtagit eller kommer att vidta åtgärder för att lösa problemen. - Bland annat har vi under januari fått tillgång till ytterligare 14 sjuksköterskor till de 30 som sedan tidigare ingick i schemaläggningen, säger Bengt-Ove Andersson. Målet är också att renodla samtalen så att det endast är de som söker råd av sköterska som blir framkopplade. Sjukvårdsupplysningen har hittills även tagit emot samtal från de som till exempel vill boka tid på jourläkarcentralen. - Detta kommer vi att lösa antingen genom automatiskt talsvar eller att vi kompletterar Sjukvårdsupplysningen med telefonister. Det är inte meningen att kvalificerade sjuksköterskor ska agera telefonister, säger Bengt-Ove Andersson. I och med att Sjukvårdsupplysningen nu lanseras, och skåningarna blir medvetna om vad tjänsten innebär och även får telefonnumret, tror Bengt-Ove Andersson att fler som kontaktar sjukvården kommer att hamna rätt från början. - När allmänheten blir medveten om att vi har öppet dygnet runt, blir det förhoppningsvis en jämnare spridning av inkommande samtal.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se