SEC godkänner prospektet om samgående mellan Telia och Sonera

Telia har idag i samband med utbyteserbjudandet till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i Sonera, lämnat in en ansökan om registrering av prospektet (Form F-4) hos den amerikanska finansinspektionen SEC. SEC har idag godkänt prospektet, vilket möjliggör för Telia att påbörja utbyteserbjudandet i USA. Även Stockholmsbörsen har nu godtagit prospektet.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se