Sovrummet ny plats för datorn

Telia har genomfört en Gallupundersökning som visar att sovrummet är den näst vanligaste platsen att ställa sin dator på om man har bredband. Så många som 35 procent har gjort en datorhörna i sovrummet, medan 25 procent väljer vardagsrummet.
- Vi ser hur bredbandet påverkar hur man använder datorn, säger Indra Åsander, affärsområdeschef på Telia Internet Services. Datorn blir en del i familjens sociala liv. Man laddar ner filmer och musik, chattar och sköter skolarbetet. På så vis blir det också mer naturligt att datorn får en central plats i hemmet. Undersökningen visar också att internetanvändningen i hemmen ökar dramatiskt när man kopplar in bredband. Två tredjedelar är uppkopplade över två timmar mer per dag än tidigare och drygt 25 procent har ökat sin uppkopplingstid med mer än sex timmar. Informationssökning och e-post är de vanligaste aktiviteterna som hushållen använder sitt bredband till. Bland de aktiviteter som ökar mest i användning är nedladdning av programvaror och musik. Hela 62 procent uppger att det har ökat. Tidningsläsande, banktjänster och skolarbete över Internet är andra delar där det skett en markant ökning sedan bredbandet kopplades in i hemmet.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se