Telia AB:s ansökan om notering inlämnad till Helsingfors Börs

Telia har idag inlämnat ansökan om notering till Helsingfors Börs. Noteringen av Telia på Helsingfors Börs är ett led i samgåendet mellan det svenska bolaget Telia och det finska bolaget Sonera och kommer att verkställas såvida det byteserbjudande som Telia i anknytning till samgåendet har gett till innehavare av Soneras värdepapper fullföljs. Telia ansöker om notering på huvudlistan av Telias aktier under symbolen TLS1V och en ny Telia-optionsserie 2002/2005:A, vilka erbjuds i utbyte för Soneras listade optionsrätter 1999A, under symbolen TLS1VEW102. Telias värdepapper som listas på Helsingfors Börs kommer att ha samma identifikationsnummer (ISIN-kod) i Finland och i Sverige.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se