Telia flyttar in i det nya Malmö-kontoret 2004

Telia koncentrerar sin verksamhet i Malmö till det nya kontoret i västra hamnen. Inflyttning är beräknad till våren 2004 då cirka 600 Telia-medarbetare får en ny arbetsplats.
Färre och mer enhetliga hyresavtal är det främsta skälet till att Telia vill samlokalisera personalen på de orter där kärnverksamheten idag är utspridd. I Malmö finns Telias kärnverksamhet idag utspridd på ett flertal adresser. Förutom på Storgatan, finns det även kontor på Agnesfridsvägen, Kaptensgatan, Drottninggatan, och på Östra och Västra Kanalgatan. Hyresavtalet mellan Telia och Wihlborgs på den nya fastigheten löper över tio år. Totalentreprenören för fastigheten är Peab. Telia kommer att hyra 12 000 kvm av byggnadens totala uthyrningsbara yta på ca 13 500 kvm. Hyreskostnaden i det nya kontoret är cirka 22.2 mkr per år, vilket är lika med 1 850 kr per kvm. - När vi flyttat in i det nya kontoret och när nuvarande hyresavtal är uppsagda, kommer vi att sänka den totala hyreskostnaden i Malmö med cirka tio mkr om året, säger Anders Gylder, vd Telia Sverige. - Förutom att spara hyreskostnader, skapar vi ett tydligare Telia för våra kunder i Malmö. Det blir också lättare att effektivisera verksamheten och samverka över enhetsgränserna, säger Anders Gylder. Majoriteten av de cirka 600 Telia-medarbetare i Malmö som flyttar in i det nya kontoret, är engagerade i försäljningsverksamheten. Det är endast Telias nätbolag Skanova som även fortsättningsvis kommer att sitta i en egen fastighet. Även Telias butiker på Södra Förstadsgatan och Mobilia kommer att finnas kvar på nuvarande platser.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se