Planerat arbete i telenätet natten till den 22 november

Natten till den 22 november med start klockan 00.01 genomför Skanova ett stort underhållsarbete i telenätet. Arbetet, som genomförs för att öka säkerheten i tele- och datanäten, kan komma att innebära störningar på delar av den mobila teletrafiken.
Ett tjugotal operatörer samt kustradio och flygradio omfattas av arbetet som innebär att man byter förstärkarkort och därmed stärker kapaciteten i fjärrnätet. Under pågående arbete kommer mobiltrafiken att påverkas i Småland, samt norra Skåne. 112-trafiken ska fungera för mobilkunderna men det kan tyvärr förekomma störningar. Arbetet ska vara avslutat klockan 00.30, men kan medföra en del ytterligare störningar under natten. Alla operatörer som påverkas av arbetet har informerats. Även SOS-larmcentral som ansvarar för larmnumret 112 är informerade och ansvarar för information till kommunernas räddningsledare.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se