Datum för TeliaSoneras finansiella rapportering 2003

Datum för TeliaSoneras finansiella rapportering 2003

TeliaSonera kommer under 2003 att distribuera sina finansiella rapporter
och hålla
ordinarie bolagsstämma enligt följande:

Bokslutskommuniké januari-december 2002 onsdag 19 februari
Delårsrapport januari-mars 2003 torsdag 8 maj
Bolagsstämma torsdag 8 maj
Delårsrapport januari-juni 2003 torsdag 31 juli
Delårsrapport januari-september 2003 onsdag 29 oktober


Ytterligare information till journalister lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/16/20021216BIT00260/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/16/20021216BIT00260/wkr0002.pdf