Telia driver mobil mejl med 1 000 ambassadörer

Telia ska i samarbete med Microsoft och WM-data kostnadsfritt låna ut handdatorer med inbyggd mobiltelefon till 1 000 företagsledare och andra ambassadörer på fler än 100 svenska företag runt om i landet. Ambassadörerna ska väljas ut bland Telias kunder och samarbetspartners. Syftet med utlåningen är att visa på möjligheterna med mobila tjänster.
- En handdator som kan användas för att läsa och skicka e-post, precis som på jobbet, surfa, komma åt företagets intranät, arbeta i Word eller Excel och som dessutom är en mobiltelefon, är ett kraftfullt verktyg för många företag. Men beteendeförändringar tar tid och med den här aktiviteten vill vi visa på möjligheterna med mobila tjänster, säger Kelly Odell, chef för Telia Mobile Sverige. Utlåningen sker under en fyramånadersperiod med start runt årsskiftet. Under låneperioden kommer Telia att föra en kontinuerlig dialog med användarna om både användarupplevelser och användarmönster. Lånet är kostnadsfritt vad avser handdatorn och datatrafikavgifter. I samarbetet bidrar Telia med handdatorer och mobiltelefonabonnemang med GPRS, Microsoft med programvaror och WM-data med drift av tjänsten Telia Mobile Mail Access samt konfiguration av handdatorerna. Tjänsten har utvecklats gemensamt av de tre bolagen. Handdatorerna som lånas ut är Qtek-terminaler (även kända som Joey) från brittiska Carrier Devices. Qtek stödjer GPRS, vilket innebär att användaren bara betalar för data som skickas och tas emot. Terminalen har färgskärm, inbyggd mobiltelefon och använder Microsofts operativsystem för handdatorer, Pocket PC Phone Edition.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se