Telia-undersökning visar att singelföräldrar är flitigaste Internetanvändarna

Telia har tillsammans med Research International (f d Sifo) genomfört en undersökning som visar att ensamstående föräldrar med barn hemma är den grupp som i störst utsträckning använder Internet. Ungefär 35 procent av de ensamstående föräldrarna surfar dagligen hemma. I den traditionella kärnfamiljen är motsvarande siffra 26 procent.
- Att ensamstående föräldrar är flitiga användare av Internet visar delvis på den sociala funktion som nätet har, säger Indra Åsander, affärsområdeschef på Telia Internet Services. Ensamstående föräldrar med små barn har svårare att träffas utanför hemmet. För dem handlar surfandet till stor del om privata kontakter. Ungefär 17 procent av alla surfare har lärt känna nya vänner över nätet. Sammantaget är drygt en tredjedel av samtliga aktiviteter som sker över nätet relaterade till sociala kontakter. Totalt sett har 69 procent en Internetanslutning till hemmet. Singelföräldrarna är den grupp som surfar mest, både på jobbet och hemma. De föräldrar som lever i en traditionell kärnfamilj sitter hellre på jobbet och surfar än hemma. Detsamma gäller för dem som lever som singlar utan barn. Undersökningen bygger på intervjuer med 3 000 personer och är genomförd av Research International på uppdrag av Telia under perioden juli till augusti 2002.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se