Tvångserbjudande till innehavare av aktier och teckningsoptioner i Sonera

Tvångserbjudande till innehavare av aktier och teckningsoptioner i
Sonera

Telia AB (SSE:TLSN, tidigare TLIA) har idag meddelat att erbjudandet
avseende aktier och teckningsoptioner i Sonera Corporation (HEX:SRA,
NASDAQ:SNRA) har fullföljts och att Telia byter namn till TeliaSonera.
Härefter uppgår TeliaSoneras ägande i Sonera till ca 95 procent av
aktiekapitalet och rösterna i Sonera, efter full utspädning. TeliaSonera
skall därför, enligt kapitel 6, paragraf 6 i den finska
Värdepappersmarknadslagen, lämna ett erbjudande att förvärva samtliga
utestående aktier, inklusive aktier representerade av amerikanska
depåbevis (ADS:er), samt teckningsoptioner i Sonera, i ett så kallat
tvångserbjudande.

Tvångserbjudandet
TeliaSonera kommer genom tvångserbjudandet att erbjuda sig att förvärva
samtliga utestående aktier, inklusive aktier representerade av ADS:er,
samt teckningsoptioner i Sonera, mot betalning antingen i värdepapper i
TeliaSonera, i samma utbytesrelation som i det ursprungliga erbjudandet,
eller alternativt i kontanter.

Värdepappersalternativet
TeliaSonera kommer att erbjuda

· 1,51440 TeliaSoneraaktier för varje Soneraaktie
· 0,30288 TeliaSonera-ADS:er för varje Sonera-ADS. Varje Sonera-
ADS representerar en Soneraaktie och varje TeliaSonera-ADS representerar
fem TeliaSonera-aktier
· En TeliaSonera teckningsoption av viss serie för varje
teckningsoption av motsvarande serie utgiven under Soneras
teckningsoptionsprogram 1999 eller 2000. Varje TeliaSonera
teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av 1,5 TeliaSonera-
aktier

Kontantalternativet
Innehavare av aktier och teckningsoptioner i Sonera som deltar i
tvångserbjudandet kan välja att erhålla kontant betalning för inlämnade
värdepapper i Sonera, enligt nedanstående priser, i stället för
betalning i värdepapper enligt villkoren ovan.

För varje inlämnad Soneraaktie/ADS 5,00 euro per
aktie/ADS
För varje inlämnad Sonera teckningsoption 1999A 0,96 euro per option
För varje inlämnad Sonera teckningsoption 1999B 0,23 euro per option
För varje inlämnad Sonera teckningsoption 2000A1 0,02 euro per option
För varje inlämnad Sonera teckningsoption 2000B1 0,02 euro per option
För varje inlämnad Sonera teckningsoption 2000C1 0,02 euro per option
För varje inlämnad Sonera teckningsoption 2000A2 0,34 euro per option
För varje inlämnad Sonera teckningsoption 2000B2 0,34 euro per option
För varje inlämnad Sonera teckningsoption 2000C2 0,34 euro per option
För varje inlämnad Sonera teckningsoption 2000A3 1,11 euro per option
För varje inlämnad Sonera teckningsoption 2000B3 1,11 euro per option
För varje inlämnad Sonera teckningsoption 2000C3 1,11 euro per option
För varje inlämnad Sonera teckningsoption 2000A4 1,66 euro per option
För varje inlämnad Sonera teckningsoption 2000B4 1,66 euro per option
För varje inlämnad Sonera teckningsoption 2000C4 1,66 euro per option


Anmälningsperiod och leverans av betalning
Anmälningsperioden i tvångserbjudandet kommer att påbörjas så snart som
det är praktiskt möjligt efter att godkännande avseende
tvångserbjudandeprospektet erhållits från berörda myndigheter och kommer
att löpa i minst en månad. Anmälningsperioden förväntas påbörjas före
utgången av 2002.
Värdepapper i TeliaSonera som emitteras som betalning för värdepapper i
Sonera som lämnats in i tvångserbjudandet kommer att levereras till
värdepapperskonton omkring 11 bankdagar efter utgången av
anmälningsperioden i tvångserbjudandet. Kontant betalning för
värdepapper i Sonera som lämnats in i tvångserbjudandet kommer att
erläggas omkring fem bankdagar efter att accept av tvångserbjudandet har
kommit TeliaSonera tillhanda.

Tvångsinlösen
Enligt finska aktiebolagslagen har TeliaSonera, som följd av förvärvet
av mer än 90 procent av utestående aktier i Sonera, rätt att kräva att
ägarna av resterande aktier i Sonera avyttrar sina Soneraaktier,
inklusive aktier som representeras av ADS:er, till TeliaSonera i ett
tvångsinlösensförfarande. TeliaSonera har idag inlett ett sådant
tvångsinlösensförfarande genom att meddela Sonera krav om inlösen.
TeliaSonera avser att fullfölja tvångsinlösensförfarandet så snart det
är praktiskt möjligt och förväntas erhålla äganderätten till samtliga
Soneraaktier under andra kvartalet 2003. Aktieägare i Sonera, vilkas
aktier förvärvas i detta förfarande, förväntas erhålla betalning från
TeliaSonera under tredje kvartalet 2003.
I och med att erbjudandet har fullföljts är Sonera dotterbolag till
TeliaSonera och ingår därmed även i TeliaSonera-koncernen.
Handeln i Soneras aktier och teckningsoptioner av serie 1999A avses
upphöra på Helsingforsbörsen så snart det är praktiskt möjligt med
hänsyn till gällande lagar och regelverk. Handeln i Soneras ADS:er vid
NASDAQ upphörde den 6 december 2002.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras Presstjänst 020-77 58 30

Forward-Looking Statements
This press release may contain forward-looking statements regarding
Telia's exchange offer to Sonera's shareholders and warrantholders.
Statements that are not strictly historical statements, including
statements about Telia's and Sonera's beliefs and expectations,
constitute forward-looking statements. By their nature, forward-looking
statements are subject to risk and uncertainty because they relate to
events and depend on circumstances that will occur in the future. Telia
and Sonera are under no obligation to, and expressly disclaim such
obligation to, update or alter their forward-looking statements, whether
as a result of new information, future events or otherwise.
Restrictions on Ability of Certain Persons to Participate in the
Exchange Offer
Due to restrictions under the securities laws of Australia, the Hong
Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China,
Italy, Japan, New Zealand and South Africa, the exchange offer will not
be extended to persons with registered addresses in, and who are
residents of, any of Australia, the Hong Kong Special Administrative
Region of the People's Republic of China, Italy, Japan, New Zealand or
South Africa.

Cautionary Disclaimer/Legend
The combination of Sonera and Telia is being implemented through an
exchange offer being made by Telia to all shareholders of Sonera. The
contents of this document are neither an offer to purchase nor a
solicitation of an offer to sell shares of Telia. Any offer in the
United States will only be made through a prospectus, which is part of a
registration statement on Form F-4, which Telia filed with the U.S.
Securities and Exchange Commission (the "SEC") on October 1, 2002.
Sonera shareholders who are U.S. persons or are located in the United
States are urged to carefully review the registration statement on Form
F-4, the prospectus included therein and other documents relating to the
offer that Telia has filed or will file with the SEC because these
documents contain important information relating to the offer. You are
also urged to read the related solicitation/recommendation statement on
Schedule 14D-9 that was filed by Sonera with the SEC on October 1, 2002
regarding the offer. You may obtain a free copy of these documents at
the SEC's web site at www.sec.gov. You may also inspect and copy the
registration statement on Form F-4, as well as any documents
incorporated by reference therein, and the Schedule 14D-9 at the public
reference room maintained by the SEC at 450 Fifth Street, NW,
Washington, D.C. 20549. Please call the SEC at 1-800-SEC-0330 for
further information about the public reference room. These documents may
also be obtained free of charge by contacting Telia AB, Investor
Relations, SE-12386 Farsta, Sweden. Attention: External Communications
or Investor Relations (phone: +46 8 7137143, or Sonora, Teollisuuskatu
15, P.O. Box 106, FIN-00051 SONERA, Finland. Attention: Investor
Relations (phone: +358 20401). YOU SHOULD READ THE PROSPECTUS AND THE
SCHEDULE 14D-9 CAREFULLY BEFORE MAKING A DECISION CONCERNING THE OFFER.

TeliaSonera är Nordens ledande telekommunikationsföretag. Koncernens
hemmamarknad är Norden och Baltikum. TeliaSoneras huvudinriktning är att
bättre tillmötesgå sina kunder inom kärnverksamheten och att skapa värde
för sina aktieägare genom starkare resultat och kassaflöden. TeliaSonera
är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro forma
nettoomättning 2001 var 80,9 miljarder SEK och antalet anställda per 30
juni 2002 var 34 045.


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/09/20021206BIT00830/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/09/20021206BIT00830/wkr0002.pdf