Telia beviljas ej inhibition av PTS föreläggande om nytt samtrafikpris

Länsrätten meddelade idag att rätten avslår Telias begäran om inhibition av Post- och Telestyrelsens (PTS) föreläggande den 30 januari om sänkt samtrafikpris för trafik till Telias GSM-nät.
Telia har överklagat PTS föreläggande om sänkt samtrafikpris till länsrätten och begärde samtidigt inhibition. Länsrättens beslut innebär att Telia kommer att tillämpa ett samtrafikpris om 92 öre till Telias GSM-nät från den 1 mars i enlighet med PTS tidigare föreläggande. Telia överväger nu hur processen kring inhibition ska drivas vidare.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se