Telia i samarbete om GPRS-tjänst för mobilt arbete

Telia, Microsoft och WM-data har inlett ett samarbete om mobila tjänster för det mobila kontoret. Trepartssamarbetet är ett nytt grepp för att med enad front ytterligare kunna tillgodose kundens behov. Bolagen ska tillsammans erbjuda företag Telias lösning Telia Mobile Access.
Samarbetet innebär att företagskunder får en helhetslösning och kan nå arbetsverktyg även utanför kontoret, exempelvis tillgång till företagets e-post, kalender, kontakter och företagets intranät via mobiltelefonen. Aktörerna bidrar med respektive spetskompetens. Microsoft levererar en mjukvara som bland annat möjliggör Outlook för mobiltelefonen, Telia erbjuder WAP-access till Outlook och SMS-notifiering av inkomna e-brev och integrationsarbetet sköts av WM-data. - Genom samarbetet kan vi erbjuda en helhetslösning och tillsammans ge kunderna ett erbjudande som ger dem ökad tillgänglighet samt bättre kontroll över totalkostnaden, säger Anders Bruse, chef för Telia Mobile Sverige. Telia Mobile Access fungerar med GSM- och GPRS-telefon samt andra terminaler som stödjer WAP. Fördelen med GPRS är att kunderna kan vara ständigt uppkopplade mot Internet eller det egna företagets intranät, men samtidigt bara betala för den data som sänds eller tas emot. Med Telia Mobile Access kan medarbetarna arbeta effektivare under exempelvis resor och kundbesök, eftersom de hela tiden har tillgång till de vanliga arbetsverktygen. Tjänsten riktar sig främst till medelstora och stora företag på den svenska marknaden.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se