Telia köper 360 Networks brittiska tillgångar-1500 fiberkilometer tillförs Viking Network-

Telia International Carrier stärker sin position och expanderar sitt Vikingnät genom köpet av 360 Networks (under konkursförvaltning) tillgångar i Storbritannien. Tillskottet utökar Telias närvaro på den brittiska marknaden och är en bra grund för fortsatt expansion i regionen.
Avtalet avser fibrer och samlokaliseringsstationer. Kabeln består av 216 fibrer och sträcker sig från London till Reading och Bristol i väst, vidare norrut mot Birmingham och Manchester, österut mot Leeds och söderut till Peterborough, Cambridge och åter till London. Förutom kabelsträckningen på 1.200 km, utökas Vikingnätet med 300 kilometer cityringar i Liverpool, Leeds, Sheffield, Leicester, Cambridge, Reading och Birmingham. Satsningen i det nya nätet utgör några procent av Telia International Carriers planerade investeringar för 2002 och kommer att ha marginell EBITDA påverkan på kort sikt. Telia International Carrier kan erbjuda samlokalisering på tio stationer längs den nya sträckning. Dessutom kommer utbyggnaden av Telia International Carriers SDH och IP nät möjliggöra avancerade IP VPN lösningar. - Det är en styrka för oss att kunna expandera Vikingnätet med ett nationellt nät i ett av Europas starkaste ekonomier, säger Erik Heilborn, VD Telia International Carrier. Investeringen i Storbritannien är ytterligare ett steg i vår långsiktiga strategi att bibehålla positionen som en av de ledande carriers i Europa. Om Telia International Carrier
Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni, samlokaliseringsstationer och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag en av Europas ledande carriers för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier täcker Skandinavien, Europa och USA. Nätet täcker cirka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer och 120 platser för kunden att ansluta sig.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se