Telia överklagar PTS föreläggande om samtrafikavgift

Telia har tidigare i år förelagts av Post- och Telestyrelsen (PTS) att sänka samtrafikavgiften i GSM-nätet till 0,92 SEK per minut från och med den 1 mars 2002. Telia överklagar idag beslutet till länsrätten och söker samtidigt inhibition.
Bakgrunden till överklagandet är att Telia inte delar PTS uppfattning om hur samtrafikpriset ska beräknas. Telia har tidigare överklagat PTS förelägganden om sänkt samtrafikavgift till länsrätt och kammarrätt men frågan om hur samtrafikavgiften ska beräknas har ännu inte blivit slutligt avgjord. Samtrafikpriset är det pris som teleoperatörer tar ut från andra operatörer när de trafikerar varandras nät.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se