Telia-undersökning visar ökad tidningsläsning på nätet

Telia har genomfört en Gallup-undersökning som visar att 80 procent av bredbandsanvändarna läser tidningar över Internet. Hela 52 procent uppger att de läser tidningar på internet mer eller mycket mer sedan de skaffat bredbandsuppkoppling.
Undersökningen är gjord för att utreda hur internetanvändarnas vanor förändras när de får bredband. Bland de aktiviteter som ökar i användning är tidningsläsning där 52 procent av hushållen läser nättidningar mer eller mycket mer än tidigare. Av de tillfrågade använder 80 procent Internet för att läsa tidningar. 13 procent av användarna uppger att de ser Internet som ersättning för andra medier. - Det här ett av många exempel på ett ändrat beteende, där den snabba uppkopplingen innebär nya möjligheter till upplevelser, information och underhållning, säger Indra Åsander, chef för Telia Internet Services. Undersökningen visar att internetanvändandet i allmänhet ökar dramatiskt när bredbandet kopplas in - 67 procent av användarna har ökat sin uppkopplingstid med två timmar om dagen eller mer. - Förutom ett fokus på kommunikation mellan människor märker vi ett ökat intresse av underhållning som musik, sport och nöje på Internet. Det har vi tagit fasta på när vi under våren lanserar den nya startsidan för våra bredbandskunder under namnet www.comhem.se, säger Indra Åsander. Undersökningen är gjord bland 600 slumpvis utvalda bredbandskunder hos Telia (Telia ADSL och com hem internet cable) under perioden 2001-11-11 till 2001-11-18 (felmarginal +/- 4 %).

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se