Telia/Temo: En av fem över 60 år har SMS:at

82 procent av alla svenskar över 16 år har mobiltelefon. 66 procent av dem har någon gång skickat ett textmeddelande, SMS. Motsvarande siffra för åldersgruppen 16-29 år är 97 procent och för de som är 60 år eller äldre 20 procent. Det visar en Temo-undersökning genomförd på uppdrag av Telia Mobile.
En av fyra SMS:ande svenskar, 24 procent, skickar ett till fem SMS om dagen, och mer än varannan, 55 procent, skickar ett till fem SMS i veckan. Flest SMS skickar personer som är mellan 16 och 29 år - 37 procent av dem uppger att de skickar ett till fem SMS om dagen. - SMS-trenden håller i sig. I fjol skickades det 389 miljoner SMS bara i vårt nät, en ökning med 110 procent på ett år. Vad vi ser nu är att det inte bara är yngre som använder SMS, utan att det börjar bli populärt även bland medelålders och äldre, säger Anders Bruse, chef för Telia Mobile Sverige. Vanligaste mottagaren av ett SMS är en vän, uppger 60 procent av de SMS-användande svenskarna. 26 procent SMS:ar till partnern. SMS:ar för att göra någon glad
Den vanligaste anledningen till att skicka SMS är för att hålla kontakten eller bara höra av sig med en hälsning, vilket 84 procent av de SMS:ande svenskarna säger sig göra ofta eller ibland. Detta är också den främsta anledningen till att SMS:are på 60 år eller äldre skickar SMS (81 procent). Tätt därefter kommer motivet att man vill sprida lite glädje omkring sig. 73 procent uppger att de ofta eller ibland skickar SMS för att göra någon glad. Bland de yngre mobilanvändarna (16 till 29 år) skickar sju av tio ofta eller ibland ett SMS när de inte orkar prata, något en person över 60 sällan gör. Mer än varannan SMS:are skickar ofta eller ibland SMS när de vill berätta något som inte är viktigt nog för ett telefonsamtal. Totalt tillfrågades 1 106 mobilanvändare i Sverige från 16 år och uppåt i en rikstäckande undersökning om SMS-vanor. Undersökningen genomfördes av Temo på uppdrag av Telia Mobile under januari och februari 2002. Publiceringsregel: Fritt om följande källa anges: "Temo på uppdrag av Telia Mobile".

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se