Ang sammangåendet mellan Telia och Sonera

Den information som förekommit i finska media att styrelseordförandena i de båda företagen, Tapio Hintikka och Lars-Eric Petersson, på förhand skulle ha undersökt med Europeiska Kommissionen att sammangåendet kommer att godkännas är fel. Företagen har haft preliminära kontakter med Europeiska Kommissionen och kommer att formellt lämna in ansökan i vederbörlig ordning.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se