Telia avyttrar sitt aktieinnehav i Bharti Mobile

Telia AB har tecknat avtal (Memorandum of Understanding) med Bharti om försäljning av sin 26-procentiga andel i Bharti Mobile, Indien.
Försäljningssumman uppgår till cirka 600 MSEK. Försäljningen är ett led i renodlingen av Telia, vilket innebär att man prioriterar marknader i Norden och Baltikum.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se