Telia höjer priset på Telia ADSL Bredband

Telia höjer priset på Telia ADSL Bredband till privatpersoner från 325 kronor per månad till 375 kronor per månad. Enligt Karin Moberg, vd på Telia e-bolaget, är bättre lönsamhet nödvändigt för att klara fortsatt expansion och utveckling.
Det nya priset på 375 kronor per månad för Telia ADSL Bredband gäller från den 26 mars 2002 för nya kunder och från den 1 juli 2002 för befintliga kunder. Anslutningsavgiften på 495 kronor exklusive modem lämnas oförändrad. - I och med att kostnaderna för främst produktion och kundservice har blivit högre än tidigare beräknat har inte marginalerna förbättrats i den utsträckning vi räknade med, säger Karin Moberg, vd för Telia e-bolaget AB. När vi etablerade tjänsten för ett par år sedan satsade vi på de 25 största städerna medan vi idag finns på över 300 orter från Kiruna i norr till Ystad i söder. En sådan expansion, dessutom med en kraftfull utbyggnad av kundtjänst och teknisk support, drar stora kostnader. Telia är landets ledande leverantör av bredband. Under förra året ökade antalet ADSL-kunder med cirka 160 000 till närmare 200 000. Etableringen av Telia ADSL Bredband har varit omfattande över hela landet med stora regionala satsningar och idag har tre av fyra hushåll möjligheten att beställa tjänsten. - För att framtidssäkra Telia ADSL Bredband, med utveckling av de tjänster vi har idag men också lansering av nya tjänster, måste priset stå i bättre relation till våra faktiska kostnader, säger Karin Moberg. Det är ändå min förhoppning att våra kunder ska känna att vår tjänst, inte minst med fri support, ger fördelar som motiverar den nya månadsavgiften. Telia e-bolaget AB ingår i affärsområde Internet Services.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se