Telia i samtal med Sonera

Telia bekräftar att samtal förs med Sonera beträffande en möjlig sammanslagning av Telia och Sonera. Det är för tidigt att uttala sig om utgången av dessa samtal.
Telia kommer ej att ge ytterligare kommentarer till samtalen förrän det finns skäl till detta.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se