Telia informerar om växelstörningar hos Folksam

Telia har fått i uppdrag att uppgradera Folksams befintliga telefonväxlar. I samband med detta uppgraderingsarbete har störningar i telefontrafiken dessvärre uppstått. Folksams kunder i norra Sverige, från Gävle och norrut, har därför svårt att komma fram till Folksams växlar. Även pågående samtal kan avbrytas.
Felsökning pågår och Telia har eskalerat frågan till växeltillverkaren för stöd. Störningarna har pågått i drygt en vecka och Telia beklagar de olägenheter detta innebär för Folksam och deras kunder.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se