Telia och NORDUnet fördjupar samarbetet

Telia Internnational Carrier (Telia IC) fortsätter att stärka sin ställning inom universitetsvärlden. Ett avtal om fortsatt samarbete med NORDUnet har skrivits och Telia IC skall utveckla 6NET, ett nytt forskarnät.
NORDUnet är det nordiska internetnätet som binder samman forskningscentra i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Telia förser även SUNET, Sveriges universitetnät med Internet uppkoppling. - NORDUnet är ett bra exempel på hur den här typen av organisationer i en snar framtid kommer att kräva stora mängder kapacitet, säger Erik Heilborn, VD Telia International Carrier. Det fortsatta förtroendet från NORDUnet är ett tecken på Telia ICs starka leveranskapacitet. NORDUnet är även uppkopplad mot det Europeiska Universitets- och forskningsnätet GEANT, vilket Telia IC förser med kapacitet. GEANT kopplar samman europeiska kunskapscentra, forskningsenheter och universitet. - Telia International Carrier har uppfyllt våra krav på kostnadseffektivitet, trovärdighet, säkerhet och kundvård, säger Peter Villemoes, NORDUnets General Manager. Telia International Carrier har försett NORDUnet med kapacitet de gångna tre åren. Nätet har fortlöpande uppgraderats och har nu en kapacitet på 2.5 Gbit. Nätets huvudnoder finns i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsigfors. NORDUnet har beslutat om fortsatt samarbete med Telia IC och dessutoom avtalat om ett nytt projekt, 6NET. Det nya projektet är ett EU initiativ i samarbete med CISCO som syftar till att inom de kommande tre åren skapa ett IPv6 nät genom Europa. Om Telia International Carrier: Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni, samlokaliseringsstationer och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag en av Europas ledande carriers för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier täcker Skandinavien, Europa och USA. Nätet täcker cirka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer och 120 platser för kunden att ansluta sig.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se