Telia överklagar länsrättsdom

Länsrätten har idag avkunnat dom där Telia överklagat PTS beslut från 31 augusti 2000 om att tillämpa s k kaskadavräkning för trafik som Telia förmedlar från och till andra operatörer.
Länsrätten fastställde dock i sin dom att kaskadavräkning som modell ska gälla. Det Telia har vänt sig emot är att modellen innebär att vi skulle vara betalningsskyldiga till Tele2 för trafik som vi förmedlar för andra operatörers räkning till deras nät, utan att det är säkerställt att Telia får in pengarna från de andre operatörerna. Telia kommer att överklaga domen.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se