Telia-undersökning visar markant ökning av online-spel bland bredbandshushåll

Telias undersökning av de svenska hushållens nya bredbandsvanor visar att nästan hälften ökar sitt spelande över Internet. I hela 56 procent av alla hushåll med bredband spelas det i dag online över Internet.
Undersökningen utfördes av Gallup på uppdrag av Telia för att ta reda på hur datoranvändandet förändras i hushåll som får bredband. De tillfrågande i undersökningen har i vissa fall inte alls haft tillgång till Internet tidigare, men de flesta har kunnat koppla upp sig hemifrån med hjälp av ett telefonmodem. Resultatet visar att en rad olika aktiviteter ökar när hushållen får en effektiv bredbandstjänst. Att använda Internet för olika former av online-spel tillhör de aktiviteter som ökar allra mest, vilket inte förvånar Jan Sjögren, spelredaktör på Telia. - En av de stora lockelserna med att spela online är att på lika villkor spela mot andra personer runt om i världen. Bredband är en förutsättning för att det ska fungera bra, konstaterar Jan Sjögren. - Tre av tio hushåll, eller 28 procent, uppger att de spelar mycket mer spel över Internet sedan de skaffat bredband
- Femton procent säger att de spelar något mer spel över Internet än tidigare
- Tio procent spelar lika mycket som tidigare Den 26 februari fick Telias alla bredbandskunder en gemensam portal i www.comhem.se. Portalen fokuserar på nöje under rubrikerna Spel, Shopping, Hemma, Trädgård, Sport, Nöje, TV, Mobilt och Nyheter. Telia var först i världen med att erbjuda sina kunder spel som en bredbandstjänst. Undersökningen är gjord bland 600 slumpvis utvalda bredbandskunder hos Telia (Telia ADSL och com hem Internet cable) under perioden 2001-11-11 till 2001-11-18 (felmarginal +/- 4 %).

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se