Telia vann överklagande om samtrafikpris i kammarrätten

Kammarrätten har beslutat att bifalla Telias överklagande av dom från länsrätten avseende 1998 års kalkyl för samtrafikpris. Kammarrätten återförvisar således ärendet till PTS för förnyad handläggning.
Beslutet från Kammarrätten har ingen påverkan på nuvarande samtrafikpris men är principiellt viktigt för Telia eftersom Telia inte delar PTS uppfattning om hur samtrafikpriset ska beräknas. Telia har sedan tidigare två överklaganden hos länsrätten gällande PTS förelägganden om sänkt samtrafikavgift. Frågan om hur samtrafikavgiften ska beräknas har ännu inte blivit slutligt avgjord. Kammarrättens beslut går inte att överklaga. Samtrafikpriset är det pris som teleoperatörer tar ut från andra operatörer när de trafikerar varandras nät.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se