Telias och Tele2:s 3G-nätsamarbete godkänt

Telia har idag fått besked att Konkurrensverket godkänner nätsamarbetet för 3G-nät. Konkurrensverkets beslut är ett så kallat automatiskt undantag som gäller under fem år.
- Det är glädjande att vi nu har fått slutligt klartecken på nätsamarbetet för 3G i Sverige, säger Kenneth Karlberg, vice vd, Telia AB och vd, Telia Mobile AB. Vårt gemensamägda nätbolag Svenska UMTS-nät AB är sedan tidigare igång med nätutbyggnaden som följer plan. Telia och Tele2 kommer endast att samarbeta om gemensamt UMTS-nät och kommer fortsatt att konkurrera med varandra med tjänster mot kunder. Nätet byggs nu av bolagens gemensamägda nätbolag Svenska UMTS-nät AB.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se