Anders Igel ny VD och koncernchef i Telia

Anders Igel har utsetts till ny VD och koncernchef i Telia. Han tillträder befattningen senast den 30 september 2002 och efterträder då Marianne Nivert som går i pension.
Anders Igel är 51 år och civilingenjör från KTH och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Anders Igel kommer närmast från tjänsten som VD och koncernchef i Esselte och är stationerad i London. Esselte är en världsledande leverantör av kontorsmaterial, med 7 000 anställda i mer än 100 länder och en omsättning på 11 Mdr. Anders Igel har tidigare varit vVD i Ericsson. På Ericsson har han varit ansvarig för verksamheten i Spanien, Storbritannien och Australien och affärsområdeschef för Infocom Systems affärsområdet Publika nät. Anders Igel är sedan 1999 också styrelseledamot i Telia. "Anders Igel har de bästa förutsättningarna som Teliachef. Han har idag erfarenhet som chef för ett internationellt börsnoterat företag inom konsumentvarubranschen. Därtill har han från sina 20 år på Ericsson djupa kunskaper och kontakter i telekomvärlden. Han har dokumenterat den kombination av framsynthet, lyhördhet och handlingskraft som jobbet kräver. Att han genom sitt engagemang i Telias styrelse också i högsta grad redan har kunskap om utvecklingsmöjligheterna gör saken ännu bättre" kommenterar Lars-Eric Petersson. "I den här rekryteringsprocessen har vi haft förmånen att ha relativt gott om tid. Det betyder att vi har kunnat gå grundligt tillväga såväl när det gäller att definiera profil som att studera alternativ. Vi har också kunnat koordinera rekryteringsprocessen med arbetet på strukturaffären med Sonera. I Anders Igel har vi en ledare med erfarenhet av förändring, med gedigen telekomerfarenhet, internationell utblick och stark marknadskänsla. Jag kan bara konstatera att det var just de kriterier vi satte upp i profilen när arbetet med att identifiera nästa VD började", säger Lars-Eric Petersson. "Jag har haft förmånen att som styrelseledamot kunna följa och arbeta med Telias långsiktiga struktur och ambitioner. När vi nu planerar en fusion med Sonera tycker jag att förutsättningarna finns att bygga någonting mycket bra. Jag har svårt att tänka mig en viktigare och mer spännande utmaning än att tillsammans med alla de kunniga medarbetare som finns i Sonera och Telia ta vid i arbetet med att bygga framtidens nordiska telekomkoncern", säger Anders Igel. Marianne Nivert säger i en kommentar: "Anders Igel är för mig en person med bred kompetens och ett stort engagemang i de frågor som han ställs inför. Telia är bara att gratulera till ett klokt val." Telia omsatte 2001 57 Mdr och hade vid slutet av året 17 149 anställda. Efter den planerade fusionen med Sonera kommer koncernen ha en omsättning på 83 Mdr och 34 000 anställda. Kort biografi Anders Igel Anders Igel är född 1951 i Stockholm. Han är gift och har tre döttrar mellan 14 och 21 år. Anders Igel är idag bosatt i London. Utbildning: Anders Igel är civilingenjör från KTH i Stockholm (1974) och civilekonom från HHS (1977). Yrkesliv: Anders Igel började sin yrkesbana som utvecklingsingenjör för radarsystem på Philips Elektronikindustrier i Stockholm. 1978 började han på Ericsson och engagerades i utveckling av tjänster inom AXE systemet. Anders Igel gjorde sedan en internationell karriär som marknadsförare i Ericsson i Mellanöstern, Sydostasien och Latinamerika. 1990 blev Anders Igel chef för Ericsson UK, med särskilt uppdrag att bygga upp verksamheten för den nya avreglerade telekomsektorn. 1995 blev han affärsområdeschef för Publika nät och två år senare för Infocom Systems. Infocom Systems blev då ett av Ericssons tre globala affärsområden, omfattande bl a fasta nät, Internet och IP-kommunikation. Anders Igel var också ansvarig för all Ericssons verksamhet i Spanien, UK och Australien. Efter 20 år på Ericsson bestämde sig Anders Igel för att lämna 1999. Han tillträdde då som koncernchef och VD för Esselte. Under åren därefter har Esselte genomgått en stor förbättring av sin lönsamhet och marknadsutveckling. Anders Igel är sedan 1999 ledamot i styrelsen för Telia AB.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se