Preliminärt resultat januari-mars 2002

Med anledning av dagens bolagsstämma lämnar Telia följande preliminära resultat för
första kvartalet 2002. Vidare information om resultatet ges den 6 maj, då kvartalsrapporten offentliggörs. Kvartalet i korthet:
-- Koncernens nettoomsättning ökade 2 procent till cirka 13 900 MSEK (13 592 MSEK)
- Kärnverksamheten ökade 9 procent till cirka 13 600 MSEK -- Underliggande EBITDA uppgick till cirka 3 350 MSEK (3 348 MSEK)
- Kärnverksamheten + 5 procent -- Underliggande EBITDA-marginal blev cirka 24 procent -- Resultat efter finansnetto uppgick till cirka 500 MSEK (502 MSEK) -- Investeringar i anläggningstillgångar (CAPEX) uppgick till cirka 2 200 MSEK (3 568 MSEK) -- Antalet anställda uppgick till 16 804 ( 29 936) - Vi har en god utveckling i kärnverksamheten och ser redan nu effekter av den effektivisering som pågår inom bland annat Telia Internet Services och Telia International Carrier. Som vi tidigare aviserat går nu också investeringarna ned, säger Marianne Nivert i en kommentar. I mars annonserade Telia och Sonera en plan att gå samman. Detta samgående kommer att skapa det ledande kommunikationsföretaget i Norden och Baltikum.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se