Rapport från Telias bolagsstämma den 23 april 2002

Styrelse: Lars-Eric Petersson, Peter Augustsson, Carl Bennet, Ingvar Carlsson, Anders Igel, Lars Olofsson, Caroline Sundewall och Marianne Nivert omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Utdelning: Stämman beslutade om utdelning för 2001 med 0,10 SEK per aktie samt en extra utdelning om 0,10 SEK per aktie, vilket motsvarar en total utdelning om 0,20 SEK per aktie, med avstämningsdag den 26 april 2002. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning sändas ut från VPC den 2 maj 2002.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se