Telia lanserar Caller Line Identification Services

Telia International Carrier lanserar CLI (Caller Line identification), A-nummer överföring som ger mobiloperatörerna möjligheten att erbjuda sina kunder mobilsvar, nummerpresentation och samtalslistor även när kunden reser utomlands.
Med de s.k. CLI-tjänsterna kan mobiloperatörerna erbjuda sina kunder samtliga mobiltjänster även när kunden reser utanför operatörens täckningsområde. Tjänsterna kommer då att finnas tillgängliga genom Telias globala Vikingnät. - Den ökade efterfrågan på mobila telefoniapplikationer gör CLI tjänsterna till ett starkt säljargument, säger Erik Heilborn, VD Telia International Carrier. Det följer också vår strategi att fokusera på mobiloperatörer. Idag reser människor mer än tidigare, detta märks i det ökande behovet av internationella mobiltjänster. Idag erbjuder Telia International Carrier CLI till utvalda destinationer. - Under första fasen kommer vi att koncentrera oss på vår kärnmarknad, öst- och central Europa, fortsätter Erik Heilborn. Telia har byggt upp ömsesidiga relationer och bilaterala avtal med mer än 90 länder. Målet är att samtliga av dessa länder skall kunna erbjuda CLI tjänster. - Vi har redan nu avtal i de länder där tjänsten erbjuds och för att garantera den höga kvaliteten har vi genomfört avancerade tester, avslutar Erik Heilborn. Om Telia International Carrier: Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni, samlokaliseringsstationer och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag en av Europas ledande carriers för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier täcker Skandinavien, Europa och USA. Nätet täcker cirka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer och 120 platser för kunden att ansluta sig.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se