Telia lanserar nya mötestjänster på växande marknad

Marknaden för mötestjänster har vuxit explosionsartat på senare år och börjar nu närma sig en miljard bara i Sverige. Telia breddar nu utbudet av mötestjänster och lanserar två nya sätt att mötas på nätet.
- Det är främst lågkonjunkturen som gjort att företagen på allvar börjat se över sina kostnader, säger Katarina Lundell, Telia Communications. Den nya trenden är att möten via telefon, dator och videokonferens glider alltmer in i varandra. Man kan prata i telefon och enkelt ändra i gemensamma dokument direkt på webben, eller komplettera sin PC med utrustning som kostar en tiondel av en traditionell videoutrustning. Det är framförallt större företag som idag använder sig av mötestjänster. Ofta rör det sig om företag med många kontor, spridda i Sverige, utomlands eller inom större städer som Stockholm och Göteborg. Telia som är marknadsledande inom mötestjänster kommer nu med två nya alternativ: Telia TeleMöte Webb - deltagarna kopplar upp sig i ett telemöte och går samtidigt in på webben där man kan titta på en presentation eller enkelt jobba i samma dokument. Tjäns-ten startas på Internet där mötet bokas. Alla deltagarna kallas via e-post och får kallelse med mötestid, kod och webbadress. Telia VisCom - deltagarna kan kopplar upp sig i ett bildmöte, oavsett om de använder PC, videokonferensutrustning eller bara vanlig telefon. Alla som ser bilden kan jobba i samma dokument under mötet. Tjänsten som är den första i sitt slag i Europa integrerar IP och ISDN med varandra, vilket innebär att tjänsten är helt öppen och kompatibel. Man behöver alltså inte köpa ny utrustning utan kan använda det man redan har.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se