Telia tecknar ramavtal med FöreningsSparbanken

Telia har i ett ramavtal förbundit sig att utveckla Föreningssparbankens och de fristående Sparbankernas kundservice.
Telia har i ett ramavtal förbundit sig att utveckla Föreningssparbankens och de fristående Sparbankernas kundservice. Med hjälp av Telias Contact Center-lösningar kommer FöreningsSparbankens kunder att erbjudas en rad alternativ för att få service. Antingen via telefon eller genom att skicka e-post, att textchatta, att få guidad webbsurfing eller att skicka SMS och fax. - Ramavtalet ger FöreningsSparbanken stora möjligheter att vidareutveckla sin kundtjänstlösning och skapa ett effektivt Contact Center med rätt utnyttjande av bankens resurser. Det är en strategi som banken kommer att vinna mycket på, säger Dan Strömberg, VD Telia Partner. Värdet på ramavtalet beräknas till ca 30 miljoner kronor över en treårsperiod. Avtalet omfattar ett Contact Center-system, i vilket bankens övriga system och applikationer kan integreras. I ramavtalet ingår också konsulttjänster, support och utbildning av bankens personal. FöreningsSparbankens lösning levereras av Telias utvecklingsbolag Telia Promotor AB och baseras på en marknadsledande Contact Center-plattform från Genesys Telecommunications Laboratories Inc. - Telia är Nordens ledande leverantör av Contact Center och har levererat över 13 000 handläggarplatser till ett stort antal företag och myndigheter, säger Magnus Sjölund, VD Telia Promotor.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se