Telia växer tillsammans med Mockingbird Networks

Telia International Carrier och den USA-baserade utrustningsleverantören Mockingbird Networks fortsätter att utveckla sitt samarbete genom att Telias IP telefonitjänster har gjorts kompatibla med Mockingbird Networks utrustning.
Kunder med Mockingbird Networks utrustning har nu möjlighet att terminera IP telefoni och faxtjänster i Telia International Carriers IP-telefoniplattform, Telia Voice over IP Connect (Telia VoIP Connect Services). Telia VoIP Connect Services är Telia International Carriers tjänst för internationell IP telefoniterminering. Telias VoIP tjänst är nu kompatibla och sammankopplad med USA-baserade Mockingbirds utrustning. - Detta utgör en betydande expansion av vår potentiella marknadsandel för IP-telefoni och en viktig ny kanal för Mockingbird, säger Erik Heilborn, VD Telia International Carrier. Kompatibiliteten mellan Telia International Carrier och Mockingbird ökar Telias potentiella marknadsandel inom IP-telefoni och ger kunder med utrustning från Mockingbird en global IP-telefonilösning på Telias Vikingnät. - Telia International Carrier är en stark och stabil partner för Mockingbird, säger Ken Murray VD Mockingbird. Detta är början på ett långvarigt samarbete mellan våra bolag och ger Mockingbird en betydande distributionskanal. Om Telia International Carrier: Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni, samlokaliseringsstationer och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag en av Europas ledande carriers för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier täcker Skandinavien, Europa och USA. Nätet täcker cirka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer och 120 platser för kunden att ansluta sig.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se