Teliaundersökning visar att bankärenden via Internet ökar

Telias undersökning av de svenska hushållens nya bredbandsvanor visar att användningen av banktjänster över Internet har ökat i takt med bredbandsanslutningen. Drygt 35 procent uppger att man gör fler bankärenden över nätet sedan man fått bredband i hemmet.
Undersökningen utfördes av Gallup på uppdrag av Telia för att ta reda på hur datoranvändandet förändras i hushåll som får bredband. De tillfrågade har i vissa fall inte alls haft tillgång till Internet tidigare, men de flesta har kunnat koppla upp sig hemifrån med hjälp av ett telefonmodem. Drygt 35 procent av hushållen uppger att de gör fler bankärenden över Internet sedan de fick tillgång till bredband i hemmet. - Att användningen av banktjänster över Internet ökar är ett tydligt exempel på hur tekniken förenklar vardagen, säger Indra Åsander, Affärsområdeschef för Telia Internet Services. Idag är också kunskapen om de säkerhetslösningar som bankerna använder större, så att allt fler känner sig bekväma i att använda Internet även för bankärenden. Hälften av de tillfrågade hushållen är inte alls bekymrade över datorsäkerheten. En tredjedel är något bekymrade medan en av fem är mycket bekymrade. Merparten av dem som är bekymrade över datasäkerheten har något slags säkerhetsskydd till sin dator. Fyra av tio har virusskydd. En tredjedel har brandvägg och en av tio stänger av datorn när den inte används. - Vi kommer att få se betydligt mer av olika Internettjänster som förenklar vardagen, säger Christer Urde, Affärschef för Telias säkerhetstjänster. Nästa stora steg är utvecklingen mot 24-timmarsmyndigheten. Redan i år kan till exempel mer än tre miljoner svenskar göra en förenklad självdeklaration över Internet, och föräldrar kan administrera sin föräldrarförsäkring on-line. Undersökningen är gjord bland 600 slumpvis utvalda bredbandskunder hos Telia (Telia ADSL och com hem internet cable) under perioden 2001-11-11 till 2001-11-18 (felmarginal +/- 4 %).

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se