Beslut om samtrafikpris fastställt av Länsrätten

Den 30 januari 2002 beslutade PTS att Telias samtrafikpris för GSM ska vara 92 öre/minut. Telia genomförde prisförändringen från 1,18 öre/minut till 92 öre/minut fr o m 1 mars 2002 men överklagade beslutet till Länsrätten i Stockholms Län den 20 februari 2002.
Den 16 maj 2002 fastställde Länsrätten PTS tidigare beslut. Detta innebär att Telias samtrafikpris som är 92 öre/min i GSM nätet fortsätter att gälla. Samtrafikpriset är det pris som teleoperatörer tar ut från andra operatörer när de trafikerar varandras nät.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se