Dramatisk ökning av internetanvändandet när bredband kopplas in

Telia, com hem och e-bolaget genomförde under perioden 11 till 18 november 2001 en gemensam Gallup-undersökning bland 600 slumpvis utvalda bredbandskunder (Telia ADSL och com hem internet cable). Syftet var att utreda hur internetanvändares vanor förändras när de får bredband, med andra ord när man får tillgång till högre hastighet i uppkopplingen mot Internet.
Resultatet visar bland annat att Internetanvändandet ökar dramatiskt när bredbandet kopplas in. Det märks dels genom att hushållen är uppkopplade längre tid varje dag, och dels genom att hushållen är mer benägna att utföra olika aktiviteter på Internet. Bland det mest uppseendeväckande är den kraftiga ökningen av uppkopplad tid. Två tredjedelar är uppkopplade över två timmar mer per dag än tidigare och drygt 25% har ökat sin uppkopplingstid med mer än sex timmar. - Undersökningen visar klart och tydligt ett förändrat beteende när man får tillgång till bredband, säger Indra Åsander, affärsområdeschef Telia Internet Services. Hon fortsätter: - Detta är bara början av ett nytt beteende där man utnyttjar möjligheterna med ny teknik. Vi kommer fortsätta driva utvecklingen med äkta bredbandstjänster av den typ vi redan har lanserat på comhem.se, som t ex MTV-Live och Allsvenskan. Informationssökning och e-mail är de absolut vanligaste aktiviteterna. Bland de aktiviteter som ökar mest i användning är nedladdning av programvaror och musik. Hela 62% uppger att det har ökat. Tidningsläsande, banktjänster och skolarbete över Internet är andra delar där det skett en markant ökning. Bifogat återfinns en kort sammanfattning som ger en helhetsbild av hela undersökningen.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se