Efterfrågan ökar - Telia säljer infrastruktur till Telewest Communications

Telia International Carrier (Telia IC) säljer 48 fibrer till Storbritannien-baserade Telewest Communications, vilket kan ses som ett tecken på att efterfrågan på nätkapacitet ökar.
- Detta visar att försäljning av infrastruktur fortfarande är en aktiv marknad och att kapacitetsbehovet i Europa växer, säger Erik Heilborn, VD för Telia International Carrier. För företag som vill erbjuda specialanpassade kundlösningar och snabbt behöver utveckla sitt nätverk genom geografisk expansion och ökad kapacitet, är det mer kostnadseffektivt att köpa fibrer än att själva gräva och lägga ny infrastruktur. Den sålda infrastrukturen finns i den nya delen av Telias globala Vikingnät som etablerades genom uppköpet av 360 Networks tillgångar i februari i år. Affären är den första stora försäljningen på det uppköpta nätverket och visar att Telia IC snabbt får igen investerade pengar. I ett första skede sker detta genom försäljning av infrastruktur. Telewest Communications, en Bredbandskommunikation och mediagrupp, utökar genom fiberköpet avsevärt sin bredbandskapacitet på hemmamarknaden i Storbritannien. - Telia International Carrier hjälper oss att ytterligare utveckla våra bredbandtjänster i Storbritannien. Vikingnätets kapacitet och täckning är imponerande och vi är mycket nöjda med Telia ICs pålitliga service under den tid vi har samarbetat, säger Matthew OConnor, ansvarig för Telewests Carrier Services Division. Om Telia International Carrier Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni, samlokaliseringsstationer och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag en av Europas ledande carriers för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier täcker Skandinavien, Europa och USA. Nätet täcker cirka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer och 120 platser för kunden att ansluta sig.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se