Telia AB - Delårsrapport januari - mars 2002

Telia AB - Delårsrapport januari - mars 2002

Koncernens nettoomsättning ökade 2 % till 13 885 (13 592) MSEK - Kärnverksamheten +9 %

Underliggande EBITDA ökade till 3 381 (3 348) MSEK - Kärnverksamheten +5 % Resultat efter finansiella poster ökade till 535 (502) MSEK Investeringar i anläggningstillgångar (CAPEX) uppgick till 2 022 (3 568) MSEK Antal anställda uppgick till 16 804 (29 936) Telia och Sonera annonserade plan om samgående Koncernchefens kommentar: - Vi har haft en god utveckling i kärnverksamheten och ser redan nu effekterna av den effektivisering som pågår inom bland annat Telia Internet Services och Telia International Carrier. - Som vi tidigare annonserat går nu också investeringarna ned, vilket får en positiv inverkan på kassaflödet. - Det planerade samgåendet med Sonera kommer att skapa ett starkt och framgångsrikt telekombolag i norra Europa, säger Marianne Nivert.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/06/20040904BIT31610/wkr0006.pdf Delårsrapport