Telia expanderar Vikingnätet i Polen

Telia International Carrier har nu ytterligare byggt ut infrastrukturen för data- och telekommunikation i Polen genom att etablera en ny knytpunkt i det globala Vikingnätet. Den nya IP-knytpunkten förbättrar genom DWDM-teknik avsevärt den polska internetkapaciteten.
Den välbehövda IP-knytpunkten, som är placerad i Warsawa, hanterar trafik till och från Tjeckien och Tyskland. IP-trafiken på den nämnda sträckan har kontinuerligt ökat kraftigt och Telia International Carrier är mycket nöjda med utvecklingen. - Vi vill fortsätta erbjuda våra viktiga marknader i Östeuropa högsta möjliga kvalitet, säger Erik Heilborn, VD för Telia International Carrier. Den nya knytpunkten stärker vår position på den polska marknaden och gör att våra kunder nu helt kan förlita sig på att alltid kunna koppla upp sig till Internet tack vare den ökade kapaciteten. Telia International Carrier förstärker och utvecklar i och med den nya IP-knytpunkten ytterligare sin infrastruktur i Polen i syfte att möta det växande behovet hos polska telekom- och Internetoperatörer. - Tack vare den förstärkta dataöverföringssäkerheten kan vi nu erbjuda mycket förmånliga och pålitliga serviceavtal i Poland, säger Erik Heilborn. År 2001 knöt Telia samman Warsawa och Frankfurt via det första internationella DWDM-nätverket, och i mars 2002 upprättades en liknande förbindelse mellan Warsaw och Prag. Den utökade kapaciteten som nu uppgår till 2,5Gbit/s, samt den uppgraderade dataöverföringssäkerheten, är ett steg i Telia International Carriers strategiska satsning på att vidareutveckla det globala Vikingnätet i Central- och Östeuropa. Om Telia International Carrier: Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni, samlokaliseringsstationer och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag en av Europas ledande carriers för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier täcker Skandinavien, Europa och USA. Nätet täcker cirka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer och 120 platser för kunden att ansluta sig.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se